Διαμονή / Accomodation

Ξενοδοχείο “Adonis”


"Adonis" Hotel

Για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ έχουν εξασφαλισθεί ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο Ξενοδοχείο ‘Adonis’ Καψάλη 9, Πάτρα 262 23.

Τηλ.: 2610–224235, 2610-224213, 2610-226715

Τιμές Ξενοδοχείου "Adonis"

Μονόκλινο - 28,50 €

Δίκλινο - 38,50 €

Τρίκλινο -53,50 €

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το πρωινό

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν: panagiotis.kat61@gmail.com

For the participants of the Festival there are special low prices at the Hotel ‘Adonis’, 9 Kapsali street, Patras 26221,

tel.: (+30)2610-224235, 2610-224213, 2610-226715


Prices of Hotel "Adonis" (including breakfast):

28,50 € single room

38,50 € double-bed room

53,50 € three-bed room


For more information: panagiotis.kat61@gmail.com