Διαμονή / Accomodation

Για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ έχουν εξασφαλισθεί ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο Ξενοδοχείο ‘Adonis City’,

Καψάλη 9, Πάτρα 262 23.

Τηλ.: 2610 224235, 2610 224213, 2610 226715

Τιμές Ξενοδοχείου "Adonis" (περιλαμβάνεται πρωινό)

Μονόκλινο 28,50 €

Δίκλινο 38,50 €

Τρίκλινο 53,50 €

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν: lizevas@hotmail.com , (+30) 6977 600111

For the participants of the Festival there are special low prices at the Hotel ‘Adonis City’, 9 Kapsali street, Patras 26221,

tel.: (+30) 2610 224235, 2610 224213, 2610 226715


Prices of Hotel "Adonis" (including breakfast)

28,50 € single room

38,50 € double-bed room

53,50 € three-bed room

For more information: lizevas@hotmail.com , (+30) 6977 600111