Διαμονή / Accomodation

Για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ έχουν εξασφαλισθεί ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο Ξενοδοχείο ‘Adonis City’, 

Καψάλη 9, Πάτρα 262 23.

Τηλ.: 2610 224235, 2610 224213, 2610 226715

Τιμές Ξενοδοχείου "Adonis"  (περιλαμβάνεται πρωινό)

Μονόκλινο 28,50 €

Δίκλινο 38,50 €

Τρίκλινο        53,50 €

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν: scale707@gmail.com


For the participants of the Festival there are special low prices at the Hotel ‘Adonis City’, 9 Kapsali street, Patras 26221, 

tel.: (+30) 2610 224235, 2610 224213, 2610 226715


Prices of Hotel "Adonis" (including breakfast)

 28,50 €  single room

 38,50 €  double-bed room

 53,50 €  three-bed room

More information: scale707@gmail.com