Συμμετοχή / Registration

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δελτίο Συμμετοχής

Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7, Πάτρα 262 23

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση αλλά και προς διευκόλυνση το χρηματικό ποσό μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank με αριθμό:

IBAN: GR48 0140 6530 6530 0200 2004 341

SWIFT code: CRBAGRAA

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία της "Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών" 

τηλ./fax: 2610 277740  

Email: fe.odeiopatron@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://fe-odeiopatron.gr/thesmikoi-kykloi/festival-kitharas.html  

Τα Δελτία Συμμετοχής θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024.

Η εμπρόθεσμη υποβολή τους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και διευκολύνει την Γραμματεία του Φεστιβάλ.

Information for your registration

Partcipation terms

Participation Form

 Entry form

Philharmoniki Foundation Conservatory of Patras, 7 Riga Fereou street, 262 23 Patras 

The Form of Participation as well as the Entry Form may be sent to the above address and for ease of payment the deposit may be deposited in Alpha Bank's bank account 

IBAN: GR48 0140 6530 6530 0200 2004 341

SWIFT code: CRBAGRAA

For information or room reservations, interested parties can contact the secretariat of Philharmoniki Foundation Conservatory of Patras   tel / fax: +30 2610 277740

Email: fe.odeiopatron@gmail.com

΅Website: https://fe-odeiopatron.gr/thesmikoi-kykloi/festival-kitharas.html

Entries will be accepted until Thursday, April 18th, 2024.

Their timely submission ensures the uninterrupted participation of stakeholders and facilitates the Festival's Secretariat.

Online Φόρμα Εγγραφής / Online Registration  Form